Broedplaatsen, Almere kan het ook!!
over broedplaatsen en broedplaatsenbeleid
4 oktober 2023, 19.30 – 22.00 uur
Belfort 15, 1315 VA, Almere
Entree € 10,- via WWW.DDAMA.eu.
Wil je 5 minuten spreken: meldt het via Info@DDAMA.eu
Na 8 verhuizingen is het in 2016 in het WTC gestarte Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) een
‘undercover museum’ (benaming van , Ellen van de Baan), een museum als stadsnomade.
Alle lof aan projectontwikkelaars in Almere, die DDAMA al 7 jaar helpen, waar ze kunnen.
DDAMA is niet het enige kunstinitiatief, dat voortdurend kampt met ruimten om te kunnen bestaan.
Kunstruimten zoals De Paal, De Voetnoot, Cultuur Dome, allen zijn ze voortdurend in onzekerheid
over hun verblijfplaats, waardoor professioneel een toekomst opbouwen gefrustreerd wordt. De
behoefte bij creatieve ondernemers aan werkruimtes in Almere is groot.
Een zeer loffelijk en moedig initiatief voor de agenda van de beraadslagingstafel van de
gemeenteraad voor 21 september aanstaande is genomen door raadsleden Ton Theunis (ApOpa) en
Ellen van de Baan (SP) over dit probleem met als titel: Kunstenaars onder Dak.
Onze voorzitter van DDAMA, Hulmo Christiaansen, spreekt bij dit debat 5 minuten tevoren in.
Christine van Stralen, directeur en curator van DDAMA, studeerde in 1986 als kunsthistorica af op
‘kunstenaarsinitiatieven, kunst in kraakpanden’. Zo ontstond het idee om de broedplaatssituatie in
Almere in een landelijk licht te plaatsen en ervaren en deskundige prekers over gebruik, beleid,
procedures en ontwikkeling van broedplaatsen uit te nodigen. Het is vaak een jarenlange strijd, door
mevrouw Meyer Bergman, bekend van o.a. de ontwikkeling van het terrein van de Westergasfabriek
in Amsterdam getypeerd alsvolgt : “het is net een tenniswedstrijd: stapje vooruit, stapje opzij, stapje
achteruit en weer vooruit”.
Landelijk zijn er veel broedplaatsen en zijn deze vaak onderdeel van het gemeentebeleid. Zo heeft
Amsterdam heeft bij voorbeeld al vanaf 2000 een broedplaatsenbeleid. Momenteel zijn in de MRA
regio, waar ook Almere toe behoort, ongeveer 62 broedplaatsen. Zij hebben de kraakbeweging allang
achter zich gelaten. Gemeenten, projectontwikkelaars. bedrijven en creatieve ondernemers werken
in elkaars belang samen. Door investeringen van alle partijen kunnen er wonderen ontstaan. De
aanpak is inmiddels zeer professioneel en het komt de leefbaarheid van de stad ten goede.
Uiteenlopende disciplines versterken en inspireren elkaar.

Programma met 20 – minuten sprekers
Drs. Christine van Stralen, DDAMA: ‘Kunstenaarsinitiatieven in kraakpanden’, een scriptie uit 1986
Charlotte Arends, beeldend kunstenaar. Eind jaren ’80 betrokken bij het vrouweninitiatief
‘Edelweis’, de voormalige KNSM kantine op de Levantkade, Amsterdam werd voor 1 gulden
eigendom van een groepje kunstenaressen. Maar toen begon het pas..
Wouter Butzelaar en Gertjan Vlaar, Butzelaar CS Architecten, betrokken bij creatieve
bouwprojecten als Dakpark Rotterdam en Foodcentrum Amsterdam. Almere heeft weinig erfgoed.
Maar ook in nieuwbouw kunnen creatieve ruimten worden geïntegreerd.
Jan Hein Daniels, beeldend kunstenaar, werkt met lichtkunst in openbare ruimten. Over: politieke
wil, wethouder met verstand van zaken en goede samenwerking verschillende disciplines
Simon van Dommelen, Oprichter en directeur van Lola, leegstandbeheer creatieve ruimtes o.a.
Cultuur Dome Almere
Ton Theunis, Gemeente raadslid ApOpa, initiatiefnemer discussie 21.9.23: ‘Kunstenaars onder Dak’,
samen met Ellen van de baan, SP
Mark Wiechman, Stichting Overstag Almere, verbonden aan De Realiteit, actief op zoek geweest
naar creatieve werkruimte in Almere. Deze inmiddels gevonden in de ‘UFO’ op de Veluwezoom 5
in Almere
Wijngaarde & Partners, Diemen, Projectontwikkeling broedplaatsen en erfgoed van o.a.
Maakgemeenschap De Hoop en het Hembrug terrein, Zaandam
ATELIER AM, Vere van Hal, o.a. bekend in Almere van Expo De Kwekerij, Land Art Flevoland, M. en
StrandLAB. Ook landelijk actief