Dit deel van de website, Born Digital, is gereserveerd voor kinderen en jongeren die Digitale
Kunstwerken maken; door mij Mobile Art gedoopt.
Kinderen en jongeren worden van harte uitgenodigd om hun werken met ons te delen. Wij
selecteren dan een aantal  digitale kunstwerken, die op de website geplaatst worden.
De eerste jonge kunstenares staat er inmiddels met een selectie van haar werken op. Hopelijk
volgen er gauw meer!

 

 

Kunstwerken Galerij van Rosalie, 13 jaar oud

De jonge kunstenares die deze Mobile Art kunstwerken heeft gemaakt:
Hallo! Ik ben Rosalie en ik ben nu 13 jaar oud (maart 2023).
Ik was nog maar een half jaar oud toen ik mijn moeders pen wilde pakken. Want ik wilde graag
tekenen!
Dus toen gaf ze me een potlood en al snel kleurpotloden en maakte ik mijn eerste tekeningen!
Later gebruikte ik ook viltstiften, wascokrijt en toen ik wat ouder werd ging ik ook schilderen.
Op mijn middelbare school volg ik nu het Kunst- en Cultuurprofiel.
Toen ik in groep 6 of 7 van de basisschool zat, ging ik op een mobiele telefoon in het
programma Samsung Notes ook tekeningen maken.
Dat is een programma waar je notities mee maakt, maar er staan ook schilderskwasten in.
Nu weet ik goed hoe het programma werkt en heb ik al meer dan 100 Mobile Art Kunstwerken
gemaakt!
En toen we dit jaar naar het museum van DDAMA gingen, vond de directrice mijn digitale
kunstwerken mooi en mocht ik met een aantal van mijn kunstwerken op de website van het
museum!
Dat vind ik heel leuk!

The young artist who made these Mobile Art paintings:
Hello! I am Rosalie and I am 13 years old now (march 2023) .
I was only half a year old when I wanted to get my mothers ballpoint, because I wanted to
draw!
So she gave me a lead pencil and soon coloured pencils and I made my first drawings!
Later I also used felt-pens, wax crayons and when I got older I also started to paint.
On my secondary school I'm following the profile of Art and Culture now.
When I was in group 6 or 7 on my primary school, I started to make drawings on a mobile
phone with the programm Samsung Notes.
It's a program to make notes in, but there are also brushes in it.

Now I know well how the programm works and I have made more than 100 Mobile Art
Paintings!
And when we visited DDAMA, the director liked my Digital Paintings and I was allowed to put
some of my paintings on the website of the museum!
I like that very much!