SCHOOL COURSES

EDUCATION

Think Global

Op 17 januari 2023 ontving DDAMA een delegatie van 35 docenten en leerlingen uit Roemenië, Italië, Turkije en Litouwen in het kader van een project van de Europese Unie: ‘Think Global, Act Digital’. Het Oostvaarders College in Almere is partner in dit project. Het doel van dit project is o.a. om onderwijs en leerlingen in Europa digitaal vaardiger te maken. DDAMA maakt met haar digital art projecten de digitale ontwikkelingen begrijpelijker, bespreekbaar en leuker. Dat helpt.

Onze ervaring bij rondleidingen voor schoolklassen is, dat een museum door jongeren wordt geassocieerd met schilderijen, en niet zelden met ‘De  Nachtwacht’. 

Weinig leerlingen blijken ervaring te hebben met museumbezoek.

 Maar als de jongeren een rondgang maken langs digital art in DDAMA en het verhaal erbij horen, zijn ze snel ‘om’. De digitale wereld is hen meer dan vertrouwd en digital art is een klein stapje.

Er zijn in digital art veel aanknopingspunten te vinden, die bij de belevingswereld van jongeren aansluiten.

Denk aan influencers, waar veel naar gekeken wordt, games, cyber pesten. De digitale wereld is ze meer dan bekend. Nu nog leren onderscheiden en er kritisch en creatief mee leren omgaan. DDAMA ontvangt veel schoolklassen van verschillende niveaus.

 

DDAMA verzorgt voor deze schoolklassen rondleidingen in de exposities. Dat zijn meestal groepen van 20 – 25 personen. De werkwijze is vaak als volgt: Na een korte introductie en een vraaggesprekje om te peilen of de leerlingen enige ervaring hebben met kunst en museumbezoek, volgt een rondleiding met alle leerlingen. Dit zodat zij een indruk hebben van wat ze te zien krijgen. Daarna kiezen de leerlingen elk een object uit de expositie, waar zij wat vragen over krijgen. Hiermee gaan zij aan de slag. Daarna vertelt elke leerling, waarom zij een bepaald kunstwerk kozen en wat zij er inmiddels over weten en denken.

 

Het programma wordt samengesteld in overleg met de leerkrachten.
Soms is er een voorbereidend gesprek in de klas. Dat is belangrijk. Veel leerlingen hebben geen idee, waar ze terecht komen. Als opdracht stellen we o.a. de vraag aan de leerlingen om elkaar van achteren te fotograferen en de foto te manipuleren. Een grapjas trok zijn broek naar beneden en wilde zich zo laten fotograferen. Die werd naar huis gestuurd. Misschien niet helemaal terecht.
Ook ontvingen we op een dag 220 studenten. Dat werd een ‘super digital art race’. Erg gezellig. De studenten mochten in groepjes van 20 studenten 15 minuten naar binnen. De groepjes maakten, na een korte introductie en rondleiding, zelf de keuze voor 10 objecten. Na 10 minuten was er een discussie van 5 minuten. We zorgen altijd voor ‘frisdrank en smikkel’.

 

Sinds 2017 organiseert DDAMA voor ‘In de Wolken’, een bijscholingsproject ICT op de woensdagmiddagen voor middelbare school leerlingen, cursussen ‘Processing’. Met dit programma leer je coderen en filmpjes maken. De cursus duurt 10 woensdagmiddagen. Zie het krantenbericht over de presentatie van de leerlingen aan het einde van de cursus en de beschrijving van een van onze docenten, Jos Winnubst over generative art.
Voor ouderengroepen van ‘Senior – Live’ organiseerden we rondleidingen, zodat ouderen de computer leuk gaan vinden.

 

Ook voor Rotary, Lions, business clubs organiseert DDAMA voordrachten en rondleidingen over digital art, met catering in overleg.
Op zaterdagmiddagen organiseren we ‘open source projecten’, met onder andere Arduino.
Naar voorbeeld van het ‘Permanent Future Lab’ behandelen we op zaterdag middagen het Arduino Projects Book. Dit is een project van Pieter Nobel. Er zijn in totaal 15 projecten in het boek. Vanaf 19 september 2020 van 14.00 – 16.00 uur gaan deze projecten weer van start. Kosten volwassenen € 10,-. Tot 18 jaar € 5,- per middag. 

U kunt zich opgeven via: Info@DDAMA.eu

 

 

LINK FOR MEETING EVENTS

 

In samenwerking met Windesheim Almere en de Willem de Kooning Academie in Rotterdam wordt momenteel gewerkt aan een curriculum 2020 – 2021 voor Windesheim over: ‘Design Thinking’. Dit is een methode om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. Dit middels nieuwe oplossingen, ideeën en de realisatie daarvan. Ontwikkelingen hierover zijn op de site te volgen.
DDAMA ontwikkelt met educatieve instellingen samen educatieve projecten voor specifieke doelgroepen.

 

 

 

Welkom op de educatie pagina, op deze pagina wil ik iets vertellen over generative art.

Jos Winnubst

 

Generatieve kunst in processing

Processing is een opensource java software project tbv kunstenaars. Ga naar de website van processing. Je kan hier het programma of IDE (Integrated Development Environment) downloaden.
Ga voor een kennismaking met processing naar de video tutorials van Daniel Shiffman.

Generatieve kunst is een vorm van kunst die in het geheel of deels is gecreëerd met behulp van een autonoom systeem. Het autonome systeem is hier de computer die berekeningen uitvoert waardoor een kunstwerk een extra niet voorspelbare dimensie krijgt.

Het kunstwerk is, in mijn geval, een schets van geometrische vormen die de computer vanuit bepaalde draaipunten laat roteren en of in x of y richting verplaatst.
Door veranderingen van draaipunten, snelheden, draairichting, vormpositie en bepaalde vormen gedurende een bepaalde tijd stil te laten staan, kunnen mooie structuren ontstaan.

Zie onderstaand voorbeeld met boxen en hoekbalken. Door het veranderen van de draaipunten
en de vormen in x en y richting te verplaatsen ontstaat een speelser samenspel van de geometrische vormen.

 

Het ontwerp van de boxen en hoekbalken

boxen en hoekbalken na verandering draaipunten en x, y positie

 

Een voorbeeld van acht, twee aan twee, over elkaar geprojecteerde zeshoeken met een achthoek als achtergrond, de rode puntjes zijn de draaipunten van de zeshoeken. Na veranderen van deze draaipunten berekent de computer de nieuwe positie van de zeshoeken.

 

uitgangspositie zeshoeken met rode draaipunten

verplaatste zeshoeken tgv veranderde postie van de draaipunten

Nu een voorbeeld van pentomino’s en parallellogrammen, welke afbeelding door de computer is gemaakt laat zich raden.

ontwerp schets

computer creatie

 

Uit bovenstaande krijg je de indruk dat de computer best creatief is, maar bedenk een computer voert alleen berekeningen uit , en kan naar mijn mening niet creatief zijn, gewoon omdat een computer geen ziel heeft.

Voor de geïnteresseerde wat informatie over de toegepaste codeer techniek

Voor het coderen maak ik gebruik van object georiënteerde programmeer technieken (OOP). De geometrische vormen zijn classes (bouwstenen) die in een schets mbv constructors worden gecombineerd tot een digitale creatie. De superclass zorgt voor de bewegingen. Ga voor voorbeelden en de code van de classes naar mijn website.

Het lijkt mij leuk om met geïnteresseerden workshops te organiseren waarbij de deelnemer met de genoemde bouwstenen zelf een digitaal geometrisch kunstwerk gaat maken.

vriendelijke groeten

Jos Winnubst