Door Marcel Beijer


STAD CENTRUM – Een vorig jaar gepresenteerd idee om in Almere een ‘museum der musea’ te vestigen wordt na afstemming met ambtenaren van de gemeente Almere opnieuw voorgelegd. Het museum zou het centrale onderdeel moeten worden van een nu multifunctioneel project dat zou kunnen verrijzen op de zogenaamde Majestic-kavel, achter station Almere Centrum en pal naast het WTC en de Martinez-toren.

2018 06 05 artist impression museum

Een artist impression van de toren met daartussen de ‘schoenendoos’ als museum. (Foto: aangeleverd)

Het plan is bedacht door asset manager DutchRE, die momenteel ook de Martinez-toren aan het ontwikkelen is. Directeur Hugo van Woerden: “Sinds we met de Martinez-toren zijn begonnen denken we al na over wat we kunnen doen om Almere aantrekkelijker te maken voor bezoekers van buitenaf. Almere heeft al een geweldig centrum met voldoende voorzieningen maar mist nog een publiekstrekker van internationale allure. Het realiseren van een evenementenpark aan de rand van de stad (WitchWorld, red.) zal zeker zijn positieve effecten hebben op de werkgelegenheid, maar als een dergelijke trekker in de binnenstad zelf kan worden gerealiseerd zal Almere naar onze mening een grote stap in haar ontwikkeling kunnen maken.”

 

Toren

Het plan omvat, na het ambtelijk overleg waarin werd aangegeven dat de gemeente wil inzetten op werkgelegenheid bij de ontwikkeling van het stationsgebied, voor het kavel nu een toren met commerciële functies op de begane grond en eerste verdieping en daarboven woningen. De zuil wordt op circa 25 meter hoogte onderbroken door een rechthoekige ‘schoenendoos’ waar dan het museum in gevestigd wordt. “Voor de invulling denken wij aan een museum met werken van bekende kunstenaars die nu in de depots van acht grote musea liggen opgeslagen”, zegt Hugo van Woerden van DutchRE. “Musea als het Rijks, Stedelijk, Van Gogh hebben in depot talloze werken liggen die voor het publiek niet te zien zijn, domweg omdat er geen ruimte voor is. De bedoeling is om die werken uit de kelders te halen en in Almere een plek te geven. Je krijgt dus een ‘museum der musea’.”

‘Best of’-museum

De ‘schoenendoos’ in de woontoren meet 3.500 vierkante meter. Van Woerden: “Dat wordt een superinteressant museum omdat je feitelijk een ‘best of’ krijgt. Van oude meesters tot moderne kunst en het Filmmuseum. Bepaald niet saai, dus. Een formule die ook goed bij een jonge stad als Almere past. Daarnaast is het architectonisch concept van het gebouw internationaal een unicum en wij verwachten ook alleen daarom al veel bezoekers.”
DutchRE heeft het idee vorig jaar al voorgelegd bij de gemeente, maar kreeg toen geen groen licht om met de ontwikkeling ervan door te gaan. Reden daarvoor was dat de gemeente de hoeveelheid woningbouw, in relatie tot de werkcomponent te hoog vond. Dit mede in het licht van het feit dat het Martinez-concept destijds ook al woningbouw op de hogere verdiepingen voorzag. Ondertussen is bekend dat er in de Martinez-toren geen woningen gerealiseerd worden en zijn er meer werkfuncties in het nieuwe Majestic-concept opgenomen.

Publiekstrekker

“Hiermee kunnen we wellicht verder”, aldus Van Woerden. “Wat we voorstellen is dus niet het zoveelste woningbouwproject. Onze focus ligt op het realiseren van een publiekstrekker in het centrum. De woningbouw-functie hebben wij bedacht om de totstandkoming van het museumgebouw te kunnen financieren.” Wat betreft het type woningen is ook een deel mogelijk voor jongeren. “Ons belang is daarbij in eerste instantie niet financieel maar ligt meer in de omstandigheid dat het plein aan het station interessanter wordt en dat er niet alleen mensen vanuit ons hotel naar Amsterdam gaan maar dat er ook in tegengestelde richting een bezoekersstroom op gang komt. Met het toevoegen van commerciële functies op de begane grond en eerste verdieping komen wij tegemoet aan de wens van de gemeente om ook de werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast zal de komst van het museum zelf overigens ook tot nieuwe banen leiden.”
Ook wat betreft de exploitatie van het museum zijn er ideeën. Van Woerden. “Een zware investering voor de aanschaf van de collectie is niet nodig. Die collecties bestaan immers al. Aangezien de realisatie van het museumgebouw bekostigd wordt uit de opbrengst van de woningen in het complex, zijn er geen of slechts zeer beperkte huur en/of rentekosten. De personeelskosten en overige exploitatielasten denken wij te kunnen dekken uit de kaartverkoop. Wat betreft dat laatste zou je kunnen voorstellen dat in het Stedelijk of Rijks in Amsterdam combikaarten worden verkocht inclusief een openbaar vervoersbewijs. Met ons plan dragen we overigens ook een beetje bij aan de beantwoording van de vraag hoe de uit de hand lopende hoeveelheden toeristen over de Greater Amsterdam Region gespreid kunnen worden.”

 

Gesprek

DutchRE wil nu graag in gesprek met het nieuwe gemeentebestuur. “Wij denken dat als de politiek ons plan wil omarmen dat wij Almere binnen een paar jaar wellicht nog voor de Floriade van een publiekstrekker van internationale allure kunnen voorzien.”
Wethouder Tjeerd Herrema zegt in een reactie graag dat gesprek met Van Woerden aan te willen gaan. “Er zijn meer geïnteresseerden in de Majestic-kavel en we willen natuurlijk ook kijken of het past bij de ontwikkelingen rond het stationsgebied, dat de komende jaren op de schop gaat.”
De wethouder zegt wel gecharmeerd te zijn van het plan. “Het interessante aan dit plan is dat er een museum aan gekoppeld is. Zo’n Kunsthal-achtige publiekstrekker in het centrum geeft de stad een extra dimensie. Zeker als daar werken komen te hangen die nu opgeborgen liggen in de kelders van grote musea, van oude meesters tot moderne kunst. Het plan klinkt goed, en de artist impression is indrukwekkend, maar we willen natuurlijk ook weten of er voldoende partijen zijn die het plan kunnen dragen. Daarover wil ik snel met DutchRE in gesprek.”
Herrema laat weten dat de gemeente nog dit jaar de knoop wil doorhakken omtrent bebouwing van de Majestic-kavel.

http://almeredezeweek.nl/nieuws/1464247-krijgt-almere-een-museum-met-internationale-allure