Cultureel ondernemer en curator Christine van Stralen:

‘Kunst kost niet alleen geld, maar levert ook veel op’

“Kunst wordt nogal eens gezien als een linkse hobby, maar het is beslist ook een rechtse hobby meent cultureel ondernemer en curator Christine van Stralen, oprichtster van het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA). Zij benadrukt dat kunst niet alleen geld kost, maar in de zakelijke visie van verzamelaars ook veel oplevert.

“Denk aan imagebuilding, inspiratie een upgrade van het interieur en een aanleiding voor communicatie’, aldus van Stralen. “Het is niet voor niets dat zakenlui investeren in kunst Joop van Caldenborg kon met zijn chemiebedrijf Caldic een fantastische kunstcollectie opbouwen en het prachtige museum Voorlinden financieren. Mevrouw Kröller-Müller bouwde jaren achtereen aan een uitzonderlijke kunstcollectie met kapitalen uit het succesvolle bedrijf van haar man. Joop van den Ende spaart kosten noch moeite om zijn theaters wereldwijd volledie van de fraaiste kunst te voorzien.

‘Museum is belangrijk’

Van Stralen vindt dat kunst voor brede groepen in de samenlevine toeeankelijk moet zijn. “Maar dat rnoet wel eebeuren op niveau en met kennis van zaken.” Als afgestudeerd kunsthistorica startte zij in 1986 haar Bureau voor Kunstprojecten, waarmee zij kunst bemiddelde voor bedrijven en instellingen. In 2016 riep Van Stralen het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) in het leven. “Een stad als Almere is het aan haar inmiddels 203.000 inwoners verplicht een kunst- en cultuuraanbod op niveau te kunnen aanbieden. Een museum hoort daar bijen is even belangrijk als een bibliotheek”, vindt Van Stralen. Toen zij een lege verdieping in het WTC voor gratis eebruik kreeg aangeboden, kwam ze op het idee voor het DDAMR “Het is het eerste museum voor digitale kunst in Nederland. Een kunstvorm die mooi aansluit bij de vele ‘born digitals’ in Almere zo was de gedachte”

Het museum kan volgens Van Stralen heel waardevol zijn voor de stad. “Een upgrading van Almere als Smart Culture City en een toeristische trekpleister, maar denk ook aan het educatieve aspecten de aantrekkingskracht op ICT-bedrijven die creatief willen zijn met ICT.”

Digitale kunst

Tigitale kunst is wereldwijd ‘booming'”, zeet Van Stralen. “Vorig jaar opende in Japan een Digital Art Museum. Digital Artkunstenaars maken gebruik van in feite alle ICT-ontwikkelineen die er zijn en geven daar een eigen draai aan. Het betreft bij voorbeeld mode muziek, architectuur, multimedia en er worden veelal cross verbindingen eernaakt met kunstdisciplines, maar ook met vakgebieden als ecologie, filosofie en economie bijvoorbeeld.” Digital Artkunstenaars belichten volgens Van Stralen ook de ethische kant van ICT-ontwikkelingen en helpen vragen te stellen over het effect ervan op onze toekomst, op de werkeeleeenheid. economie en menselijke verhoudingen. “Een mooi voorbeeld daarvan is de expositie ‘Blockchain en Digital Art’, nu nog in concept bij DDAMA te zien. Die expositie willen we dit jaar uitbouwen. We willen ook ‘On Tour’ in het winkelcentrum. Diverse winkels hebben hun medewerking toegezegd.”

Professionaliseren

Het kleinschalige museum heeft in de afgelopen drie jaar al diverse onderkomens gehad. Momenteel is het gevestigd onder de Kinderkliniek, tussen het stadhuis en het Flevoziekenhuis Van Stralen hoopt noe altijd op een vaste, eigen locatie, maar vindt weinig medewerking. “We hebben onlangs vernomen dat de provinCie en de eemeente de intentie hebben om een gigantisch museum op te gaan zetten in Almere, dat zich kan meten met de Tate Gallery in Londen of het Van Gogh Museum. Wij hopen dat het DDAMA kan meewoeien in deze ontwikkeling Een stad met zo’n groot museum moet mijns inziens toch een breder cultureel klimaat hebben.”

Het Digital Art Museum is ontstaan vanuit een burgerinitiatief en heeft zich op eigen kracht ontwikkeld. “We hopen dat de gemeente en provincie dat ook kunnen waarderen en een beetje willen meehelpem zodat we kunnen invoegen zodra het prestieieuze Almeerse Guggenheim kan starten.” Maar ook ondernemers en zakenlieden kunnen het DDAMA helpen om verder te professionaliseren. “Er moet zo langzamerhand ook best een aantal miljonairs in Almere wonen. In een groep van beschermheren en -vrouwen kunnen zij DDAMA een flinke zet geven richting een professioneel museum. Daar staat een uniek Digital Art Diner tegenover. Reken erop dat dat leuk en uniek is.”

Meer informatie: www.ddama.eu.

In: AZaken