ALMERE • Maandag 29 april 2019 | 19:28

Meer geld voor amateurkunst, een plan van aanpak voor cultuur in elk stadsdeel en een betere aansluiting op het kunstvakonderwijs. Dat zijn enkele plannen van het stadsbestuur voor cultuur in Almere.

De ambities zijn benoemd in het Cultuurplan Almere 2019 – 2024. Aan het eind van die periode moet cultuur voor alle Almeerders dichtbij zijn, moet cultuur de ruimte krijgen om te groeien en moet cultuur vorm geven aan de identiteit van Almere. Ook komen er onderzoeken naar een museum voor grootschalige en multimediale kunst en naar een kenniscentrum om cultureel talent te stimuleren.

Cultuurtafels
De afgelopen maanden bezocht wethouder Hilde van Garderen alle stadsdelen in Almere. Ze organiseerde er zogenoemde cultuurtafels. Daar konden theatermakers, podiumkunstenaars en cultureel ondernemers aangeven hoe het cultuuraanbod in de stad kan worden verbeterd.

Om de ambities van de gemeente Almere te bereiken wordt de komende jaren structureel geld in de cultuurpot gestopt. Oplopend van 800.000 euro in 2019 en één miljoen in 2020, tot 1,25 miljoen in 2021 en 2022. Op donderdag 9 mei praat de gemeenteraad verder over het onderwerp.

https://www.omroepflevoland.nl/nieuws/170532/met-flinke-investering-wil-gemeente-cultuur-dichterbij-inwoner-brengen