Privacybeleid for English see below
Dit privacybeleid geeft aan dat de DDAMA (Dutch Digital Art Museum Almere) “Kunsttour”
app geen persoonlijke informatie verzamelt. De DDAMA “Kunsttour” app gebruikt
informatie verkregen van uw mobiele telefoon tijdens het gebruik van de app alleen ten
behoeve van het doel van de app, namelijk het tonen van kunstwerken in augmented reality op
de specifieke locatie waar u zich bevindt.
Hoe wij uw informatie gebruiken:
Het enige doel waarvoor wij locatiegegevens van uw smartphone verzamelen, is om de
beoogde ervaring binnen de app mogelijk te maken. We slaan deze informatie niet op en deze
wordt alleen in real-time gebruikt om een ​​kunsttour te selecteren die het dichtst bij uw locatie
ligt en om op locatie gebaseerde kunstwerken in de app te tonen tijdens het gebruik van de
app.
Informatie die we verzamelen:
We verzamelen geen persoonlijk identificeerbare informatie van gebruikers van onze app. Wij
gebruiken uitsluitend niet-persoonlijke informatie noodzakelijk voor gebruik van onze app,
met name de locatie van uw smartphone tijdens het gebruik van de app.
Data opslag:
We slaan geen persoonlijke informatie op, inclusief locatiegegevens, op onze servers of
andere opslagsystemen. Alle locatiegegevens zijn van voorbijgaande aard en worden
onmiddellijk verwijderd nadat uw sessie is beëindigd.
Toegang van derden:
We delen de locatiegegevens die in de app worden gebruikt niet met derden en bieden er ook
geen toegang toe.
Neem contact met ons op:
Als u vragen of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of onze praktijken met betrekking
tot uw informatie, neem dan contact met ons op via info@ddama.eu
Door onze app te gebruiken, stemt u in met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in
dit privacybeleid

Privacy Policy
This Privacy Policy outlines how the DDAMA (Dutch Digital Art Museum Almere)
“Kunsttour” app does not collect any personal information. The DDAMA “Kunsttour” app
only uses information obtained from your mobile phone during the usage of the app on behalf
of the goal of the app, namely showing artworks in augmented reality on the specific location
you are.

How We Use Your Information:
The only purpose for which we collect location information of your smartphone is to make the
experience possible within the app. We do not store this information, and it is only used in
real-time to select an art tour which is closest to your location and to show location-based
artworks within the app while you are actively using it.
Information We Collect:
We do not collect any personally identifiable information from users of our app. We solely use
non-personal information related to the usage of our application, specifically the location of
your smartphone while you are actively using the app.
Data Storage:
We do not store any personal information, including location data, on our servers or any other
storage systems. All location data is transient and is discarded immediately after your session
ends.
Third-party Access:
We do not share or provide access to any of the location data collected within the app to any
third parties.
Contact Us:
If you have any questions or concerns about this Privacy Policy or our practices regarding
your information, please contact us at info@ddama.eu
By using our app, you consent to the use of your information as outlined in this Privacy
Policy