0.1 Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA)

In oktober 2016 is het Dutch Digital Art Museum Almere (DDAMA) opgericht. Het initiatief is met een bestuur in een stichting ondergebracht. Intussen heeft het museum de tentoonstelling Like Digital Art georganiseerd, die nu te zien is in de Voetnoot aan het Stadhuisplein in Almere. Rond deze tentoonstelling zijn extra-museale activiteiten georganiseerd zoals discussieavonden over digitaal pesten, een educatief programma voor ROC studenten Design en een rondleiding voor senioren en een ‘Born Digital Art Platform’ opgezet.

Met het museum en de expositie zijn we zo maar begonnen, zij het met minimale financiële middelen. Omdat digital art een nog tamelijk onbekend fenomeen is, bleek het belangrijk, voor het kweken van begrip en support, dat DDAMA haar concept van een digital art museum in Almere kan laten zien. Nu is het tijd voor professionalisering van het museum. Nodig zijn verbetering van ruimten, entree, apparatuur, organisatie, enz. Tegelijk moet gewerkt worden aan het ontwikkelen van een toekomstvisie, een ‘roadmap’ voor 5 jaar. Voor deze zaken is aan de gemeente Almere een budget gevraagd.

Uw steunbetuiging kan ons helpen dit museum uit te bouwen.

0.2  Missie

De missie van DDAMA  is de realisatie van een fysiek nationaal en internationaal gerenommeerd museum voor digitale kunst in Almere en toont digitale kunsten in haar diversiteit, historische ontwikkelingen en in relaties tot relevante disciplines

– Het museum volgt ontwikkelingen van digital art op de voet d.m.v. samenwerking tussen kunstenaars en culturele organisaties op dit gebied in binnen- en buitenland en informeert haar publiek daar zo volledig mogelijk over.

DDAMA als een ‘digital art ecosysteem’, agile (lenig), flexibel, interactief

– Door middel van haar activiteiten draagt DDAMA bij aan talentontwikkeling, vooral bij jongeren en verbreedt hun blikveld. Maar ook ouderen van hun schroom afhelpen door de beeldende kant en plezier van digitalisering te laten zien (ons project “Senior Live’).

– DDAMA is een stimulans voor de creatieve industrie, met name waar deze gelieerd is aan de ICT.

– Debatcentrum voor een publiek, dat zich leert verhouden tot voortjagende digitale ontwikkelingen d.m.v. digital art.

– Het digital art museum in Almere dient een voorbeeld te worden in de programmering en publieksbenadering als een multicultureel instituut, dat bruggen van communicatie slaat, verenigt en doet aan upgrading en van haar publiek.

Invullen culturele omissie Almere, namelijk een museum

Ombouwen culturele imago Almere van cultuurarme stad naar ‘Almere smart culture city’

 

0.3  Waarom Almere?

Almere is een ‘new town’ , een geplande stad, met een bevolking van 200.000 bewoners. De gemiddelde leeftijd is 35 jaar. De opbouw van Almere draaide voornamelijk om de eerste noodzakelijke voorzieningen voor de snelle groei van de bevolking, huizenbouw, banen, mobiliteit etc. Maar culturele voorzieningen liepen daarbij achter. Er is geen museum meer. Ook de afgelopen crisis deelde klappen uit in de kunstensector.

Voor een museum in Almere zijn al reeds veel plannen ontwikkeld, steeds met vooral de vraag: wat voor soort museum past bij Almere. DDAMA laat die oplossing zien. De jonge bevolking van Almere is opgegroeid met internet en sociale media. DDAMA zoekt aansluiting bij deze cultuur.

Kunstinhoudelijk zijn er al samenwerkingsverbanden, zowel regionaal, landelijk als internationaal met organisaties en kunstenaars, die het Dutch digital art museum Almere voeden met hun verworvenheden en andersom. Deze vormen van samenwerking dienen bestendigd te worden in concrete projecten.

Met DDAMA ontwikkelt Almere de noodzakelijke publiekstrekker voor kunsttoerisme en maakt Almere tevens aantrekkelijker voor investeerders. Belangrijk deel van het onderzoek is de vraag: hoe krijgt men kunstbezoekers naar DDAMA in Almere. Een ‘smart culture Art City’ moet die omslag in het kunstimago van Almere gaan maken met een uitgekiende PR, marketing en vooroplopend digital art museum.

0.4  Doel van onderzoek

Het MuDa in Zürich claimt het eerste museum voor digital art in Europa te zijn. DDAMA wil het 2e zijn, dus het eerste in Nederland. Een digital art museum vraagt een geheel andere opzet en voorzieningen dan een ‘traditioneel museum’. Veel wielen moeten opnieuw worden uitgevonden. Wij kozen bij de opzet van DDAMA voor een zogenaamde agile werkwijze, dwz. stapje voor stapje proefondervindelijk kennis, ervaring en resultaat opbouwen. Daar hebben we het afgelopen jaar veel van geleerd en zo willen we met het reeds bestaande museum voortbouwen.

Tegelijkertijd werken we met professionals aan een masterplan DDAMA met plannen voor termijnen van 4 en 5 jaar, als stip aan de horizon, voor het neer zetten van een toekomstvisie. Belangrijk onderdeel daarvan is de locatie, financiering, het verwerven van een positie als gerenommeerd museum.

Voor zekering van een financiële toekomst van DDAMA wordt een financieringsapparaat opgezet, dat zich bezig houdt met een mix van financieringsmogelijkheden als subsidies, sponsoring, crowdfunding en commerciële activiteiten.

Bij uw vragen staan wij u graag te woord, tel.: 06.10.305.605, email: Info@DDAMA.eu/www.DDAMA.eu

Bij voorbaat dank en vriendelijke groet,

Jak Boumans, Jan Coenen, Christine van Stralen

DDAMA